ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Δημιουργία και υποστήριξη συστημάτων Προϋπολογισμών. 
Ανάλυση & Ενοποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων.
Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση προϋπολογισμού.
Σχεδιασμός και παρακολούθηση προγραμμάτων δράσης.
Στρατηγικές αναλύσεις.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Τριμηνιαίες αναφορές. 
Φοροτεχνικές υπηρεσίες & φορολογική συμμόρφωση.
Φορολογικές Δηλώσεις εταιριών.
Φόροι συναλλαγών (ΦΠΑ).
Βελτιστοποίηση Φορολογίας.
Υποστήριξη Φορολογικών Ελέγχων.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών. 
Συστήματα δημιουργίας και παρακολούθησης Εισπράξεων.
Συμφωνίες Τραπεζικών Λογαριασμών.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε